Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Užsienio lietuvių studentų klubas

  • Užsienio lietuvių studentų klubas (ULSK) – organizacija, vienijanti lietuvių kilmės jaunimą, atvykstantį studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.

  • Šiuo metu veikia Vilniaus lietuvių namuose, prie Užsienio lietuvių švietimo skyriaus.

    Veikla
    Užsienio lietuvių studentų klubas per pažintinius projektus puoselėja Lietuvos tautines vertybes. Padeda lietuvių kilmės jaunimui, siejančiam savo gyvenimą ir studijas su Lietuva, adaptuotis vietinėje bendruomenėje, skatina pilietiškumą, aktyvumą ir siekimą prisidėti prie Lietuvos gerovės.

    Užsienio lietuvių studentų klubas organizuoja keliones po lankytinas istorines vietas svarbias Lietuvai, rengia lietuviško kino vakarus, tinklinio treniruotes, mini svarbias istorines datas (patriotinės: Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11–osios), susitinka ir aktyviai bendradarbiauja su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir lietuvių bendruomenėmis užsienyje.

    Užsienio lietuvių studentų klubą finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.


Plačiau

Administruojamas ir plėtojamas užsienio lietuvių kilmės studentų tinklaraštis https://ulsklubas.lt.

Publikuojama informacija apie užsienio lietuvių priėmima į Lietuvos aukštąsias mokyklas bei informacija, aktuali studentams studijų Lietuvoje metu.
Vykdytas užsienyje gyvenusių lietuvių, grįžusių studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose užimtumas, kultūrinis švietimas lankant muziejus, parodas, teatro spektaklius.
Dalyvauta Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese birželio mėnesį.
 2021-11-26-28 dienomis organizuota kelionė „Pažink Žemaitiją“ 30-čiai Užsienio lietuvių studento klubo narių.
 Kartu švęstos didžiosios metų šventės (Sausio 13, Vasario 16, Kovo 11, Vėlykos, Kūčios)

          Kontaktinis asmuo – Aira Gurauskaitė
           El.p. aira.ulsk@gmail.com