Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

Kursai, seminaraiVilniaus lietuvių namų direktoriaus 2020 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V1-77 (1.3) Dėl virtualios klasės ir atrankos kriterijų mokytis pagal lituanistinio švietimo integruotą programą.

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V1-114 (1.3) patvirtintas Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių vaikų lietuvių kalbos ir sociokultūrinio ugdymo nuotoliniu būdu pagal lituanistinio švietimo integruotą programą per virtualią mokymo/si aplinką Moodle organizavimo tvarkos aprašas.

2021 m. suformuotos 4-ios ( 2-vi Europos šalių, 1-ą - Rusijos ir 1-ą Amerikos šalių) laikinai į užsienį išvykusių ar nuolat užsienyje gyvenančių virtualios klasės mokinių mokymosi pagrindinio ugdymo pakopoje nuotolinio ugdymo proceso organizavimo būdu per virtualią mokymosi aplinką MOODLE, klasės ( 96 mokiniai).

Kontaktinis asmuo – Vilma Vilkyte-Žemaitaitienė
El.p.: vilmvilk@gmail.com
Tinklo mokyklos

2021 - 2022 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su mokyklomis, dirbančiomis su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais ( 69 mokyklos), vykdomas kvalifikacijos tobulinimas.

Kontaktinis asmuo – Živile Tarvydienė
El.p. zivile@lnamai.lt

Eil. nr.

Mokyklos pavadinimas

1.     

Akmenės r. Papilės Simono Daukanto gimnazija

2.     

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

3.     

Alytaus Likiškėlių progimnazija

4.     

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

5.     

Alytaus Šv. Benedikto gimnazija

6.     

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

7.     

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla

8.     

Jonavos Panerio pradinė mokykla

9.     

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras

10.  

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

11.  

Jonavos Senamiesčio gimnazija

12.  

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

13.  

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ‘Vaikystės dvaras‘

14.  

Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

15.  

Kauno Rokų gimnazija

16.  

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

17.  

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla

18.  

Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija

19.  

Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija

20.  

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija

21.  

Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija

22.  

Klaipėdos Baltijos gimnazija

23.  

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija

24.  

Klaipėdos Vitės progimnazija

25.  

Marijampolės  „Ryto“ pagrindinė mokykla

26.  

Marijampolės sav. Želsvos progimnazija

27.  

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

28.  

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

29.  

Šakių r. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija

30.  

Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazija

31.  

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija

32.  

Šiaulių „Santarvės“ gimnazija

33.  

Šiaulių Didždvario gimnazija

34.  

Šiaulių Medelyno progimnazija

35.  

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija

36.  

Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla

37.  

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

38.  

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija

39.  

Vilkaviškio r. „Santakos“ gimnazija

40.  

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

41.  

Vilniaus "Ateities" mokykla

42.  

Vilniaus "Ryto" progimnazija

43.  

Vilniaus "Santaros" gimnazija

44.  

Vilniaus "Saulėtekio" mokykla-daugiafunkcis centras

45.  

Vilniaus "Žaros" gimnazija

46.  

Vilniaus “Juventos”gimnazija

47.  

Vilniaus “Taikos” progimnazija

48.  

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija

49.  

Vilniaus darželis - mokykla "Saulutė"

50.  

Vilniaus darželis - mokykla "Vaivorykštė"

51.  

Vilniaus darželis-mokykla "Lokiukas"

52.  

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras

53.  

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija

54.  

Vilniaus Lazdynų mokykla

55.  

Vilniaus Levo Karsavino mokykla

56.  

Vilniaus Liepkalnio mokykla

57.  

Vilniaus Naujamiesčio mokykla

58.  

Vilniaus Naujininkų progimnazija

59.  

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

60.  

Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla

61.  

Vilniaus r. Eitminiškių gimnazija

62.  

Vilniaus r. Pagirių gimnazija

63.  

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija

64.  

Vilniaus Senvagės gimnazija

65.  

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

66.  

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija

67.  

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

68.  

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija

69.  

Vilniaus Žemynos gimnazija

Migrantų mokymai

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V1-107 (1.3) patvirtintas Vilniaus lietuvių namų migrantų ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas .

Nuo 2021 m. spalio 4 d. ugdymas organizuojamas keturiuose nelegalių migrantų centruose Ruklos pabėgelių priėmimo centre (18 klasių ), Pabradės užsieniečių registracijos centre (2 klasės), Naujininkų užsieniečių apgyvendinimo centre (5 klasės), Medininkų pasieniečių mokykloje (4 klasės). Paslaugos šiuo metu teikiamos 431 migrantų vaikui. Iš viso suformuotos - 29 klasės, iš kurių 4 - šešiamečių, 6 - septynmečių, aštuonmečių , 4 - devynmečių, dešimtmečių, 5 - vienuolikmečių, dvylikamečių, 4 - trylikamečių, keturiolikmečių, 3 - penkiolikmečių , šešiolikmečių , 3 - septyniolikmečių, aštuoniolikmečių . Klasės dydis nuo 7 - 27 vaikų .

Ugdymo paslaugas teikia 21 mokytojas:

  • Ruklos pabėgėlių priėmimo centre dirba 12 mokytojų;
  • Pabradės užsieniečių registracijos centre dirba - 1 mokytoja;
  • Naujininkų užsieniečių apgyvendinimo centre dirba 4 mokytojos;
  • Medininkų pasieniečių mokykloje dirba 4 mokytojos.

Kvalifikacijos tobulinimas

2021m. organizuotas seminaras mokytojams, dirbantiems su migrantų vaikais:

  • Pirmieji 10 žingsnių mokant užsieniečius lietuvių kalbos Lietuvos mokytojams, dirbantiems su migrantų vaikais, I ir II srautas

Kontaktinis asmuo Greta BotyriūtėSkiotienė
El.p. greta.botyriute@gmail.com

Regioninių mokyklų kvalifikacijos tobulinimas

2021 m. organizuoti seminarai:

  • „Nuotolinio ugdymo galimybės ir iššūkiai.“ (2 seminarai).
  • „Ugdymo proceso organizavimas ir vadovavimas ugdymui/si ir mokymui/si“.
  • „Savito ugdymo/si organizavimo poreikis ir galimybės Kadetų licėjuje“.
  • „Mokinių pasiekimų, asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas“. (2 seminarai).

Kontaktinis asmuo – Liudmila Petrauskienė
El.p. petrauskiene@lnamai.lt

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
Priešpiečiai 09:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45
Pietūs 10:45 - 11:10
4. 11:10 - 11:55
Pietūs 11:55 - 12:25
5. 12:25 - 13:10
Pietūs 13:10 - 13:30
6. 13:30 - 14:15
7. 14:25 - 15:10
8. 15:20 - 16:05