Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

Edukacinės patirties bankas

Gerosios darbo patirties sklaidos aprašas.Gerosios patirties darbai

Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos mokytoja Violeta Bartkienė. Teksto suvokimo užduotys 5 - 7 klasės mokiniams . >> .

Integruota anglų k. ir pasaulio pažinimo pamoka "Mes ir mūsų augintiniai" 2 klasėje. Vilniaus lietuvių namų pradinių klasių vyr. mokytoja R.Varnagirienė, anglų kalbos vyr. mokytoja Ž. Deksnytė. >> .

Dailės ir pasaulio pažinimo pamokos netradicinėje edukacinėje aplinkoje, 2 klasėje. Vilniaus lietuvių namų pradinių klasių vyr. mokytoja R.Varnagirienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja T. Varnagiris. >> .
Konferencijos " Kaip užtikrinsime ugdymo kokybę? Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo permąstymas" pranešimai
Tarptautinės mokytojų konferencijos „Darbas su gabiais mokiniais. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi“ pranešimai.
Įvairių pamokų planai, mokomoji medžiaga

Medžiaga:

Planai:

Metodinė medžiaga
Įvairių renginių, viktorinų, vakaronių scenarijai
Vaizdinė medžiaga