Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Edukacinės patirties bankas

Edukacinės patirties bankas padės praturtinti savo pamokas netikėtomis, kūrybiškomis, patikrintomis idėjomis ir metodais. Šioje skiltyje rasite rasite pamokų medžiagą, planus, projektus, integruotas pamokas, renginių, viktorinų, scenarijus skirtus: ikimokykliniam, pradiniam, pagrindiniam, neformaliajam ugdymui taip pat išlyginamajai klasei.


Ikimokyklinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas

Netiesioginė kalba. Anglų kalba. Natalija Dapkienė
Neiginiai. Anglų kalba. Natalija Dapkienė
Kaip aprašyti paveikslėlį. Anglų kalba. Natalija Dapkienė
Interaktyvus kalbėjimo praktikumas. Anglų kalba. Natalija Dapkienė
Interaktyvi medžioklė. Anglų kalba. Natalija Dapkienė
Esamasis laikas. Anglų kalba. Natalija Dapkienė
Diagnostinis testas 5-okams. Anglų kalba. Natalija Dapkienė
Mano mėgstamas metodas
Apie geometrines figūras. Nijolė Silevičienė
Baltaragio malūnas. Pinčiuko paveikslas. Kristina Nugarienė ir Gintaras Kraujelis
Eglė žalčių karalienė (diferencijuotos užduotys). Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Eglė žalčių karalienė. Vilma Vilkytė-Žemaitaitinė
Energija biologijos ir fizikos pamokose (skaidrės). Zosė Aiškinienė, Giedrė Kvietkauskienė
Energija biologijos ir fizikos pamokose. Zosė Aiškinienė, Giedrė Kvietkauskienė
Informacinių šaltinių naudojimas mokant lietuvių kalbos ir literatūros. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Intonacinių gebėjimų ugdymas. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Keturiolika lietuvių kalbos pamokų planai. Jūratė Apulskytė
Kompiuteris ir sveikata. Aliona Palkevič
LDK pilys ir erdviniai kūnai. Kristina Papšienė
Lobio ieškojimas. Nijolė Vadapalienė
Maištininkai kultūroje ir literatūroje. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Mano savaitė. Rūta Zakarkaitė
Medis ir žmogus. Jovita Krutkienė
Medžiagos rinkinys gimanzijinėms klasėms. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Muzikos pasiekimų ir pažangos vertinimo užduotys 1-2 klasei. Vitalija Padgureckienė
Oro balionio konstrukcija ir paskirtis. Ignas Koženiauskas Eduardas Bartuškevičius
Pamoka Laisvės gynėjų dienai. Dalia Rudauskaitė
Procentai. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Nijolė Andriuškytė
Sava ir svetima Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje. Vida Jakubavičienė
Sviestinės tešlos sausainiai. Kristina Papšienė, Edita Juozėnienė
Šiuolaikine anglų pamoka. Lina Varnaitė Šerėnienė
Teksto suvokimai po išlyginamosios klasės. Violeta Bartkienė
Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Nijolė Andriuškytė

Pradinis ugdymas
Vidurinis ugdymas
Ugdymas išlyginamojoje klasėje

Transportas. Gabrielė Agasarjanaitė
Svetainė. Žodynas. Gabrielė Agasarjanaitė
Prielinksniai. Gabrielė Agasarjanaitė
Mano kūnas. Gabrielė Agasarjanaitė
Man patinka mano kambarys. Gabrielė Agasarjanaitė
Maistas. Pratybos. Gabrielė Agasarjanaitė
Maistas. Koks produktas aš esu. Gabrielė Agasarjanaitė
Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Gabrielė Agasarjanaitė
Daiktai mano namuose. Kryžiažodis. Gabrielė Agasarjanaitė
Būdvardis. Gabrielė Agasarjanaitė
Einame užkąsti. Aušra Dambrauskienė
Gražus tavo drabužėlis. Jūratė Apulskytė
Kaip mokyti IK ir po IK. Greta Botyriūtė-Skiotienė, Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Kviečiu pasivaikščioti. Aušra Dambrauskienė
Laiko sąvokų kartojimas. Violeta Bartkienė
Metodinė medžiaga išlyginamajai klasei. Greta Botyriūtė-Skiotienė
Pradinio amžiaus vaikų lietuvių kalbos ugdymas. Metodai, praktinė veikla. Henrika Prosniakova
Būdvardžių derinimas. Diana Dubnovienė
Galininkas. Diana Dubnovienė
Kalbėjimo bilietai. Greta Botyriūtė-Skiotienė
Kontrolinis darbas. Miestas (2). Diana Dubnovienė
Kontrolinis darbas. Miestas. Diana Dubnovienė
Kryžiažodis (veiksmažodis). Diana Dubnovienė
Lietuvių kalbos baigiamasis testas. Greta Botyriūtė-Skiotienė
Prieveiksmiai. Diana Dubnovienė
Protmūšis (oras). Greta Botyriūtė-Skiotienė
Skaitymas. Aldonos šeima. Diana Dubnovienė
Skaitymas. Mokytojos Mildos draugė. Diana Dubnovienė
Skaitymas. Pomėgiai. Diana Dubnovienė
Skaitymas. Švenčiame. Diana Dubnovienė
Tikrinamasis darbas. Susipažinkime. Diana Dubnovienė
Veiksmažodis. Diana Dubnovienė
Vietininkas. Diana Dubnovienė
Žodyno testas. Oras. Klimatas. Greta Botyriūtė-Skiotienė

Neformalusis ugdymas