Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

Edukacinės patirties bankas

Gerosios darbo patirties sklaidos aprašas.Gerosios patirties darbai

Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos mokytoja Violeta Bartkienė. Teksto suvokimo užduotys 5 - 7 klasės mokiniams . >> .

Integruota anglų k. ir pasaulio pažinimo pamoka "Mes ir mūsų augintiniai" 2 klasėje. Vilniaus lietuvių namų pradinių klasių vyr. mokytoja R.Varnagirienė, anglų kalbos vyr. mokytoja Ž. Deksnytė. >> .

Dailės ir pasaulio pažinimo pamokos netradicinėje edukacinėje aplinkoje, 2 klasėje. Vilniaus lietuvių namų pradinių klasių vyr. mokytoja R.Varnagirienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokytoja T. Varnagiris. >> .
Konferencijos " Kaip užtikrinsime ugdymo kokybę? Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo permąstymas" pranešimai
Tarptautinės mokytojų konferencijos „Darbas su gabiais mokiniais. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi“ pranešimai.
Įvairių pamokų planai, mokomoji medžiaga

Medžiaga:

Planai:

Metodinė medžiaga
Įvairių renginių, viktorinų, vakaronių scenarijai
Vaizdinė medžiaga
Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
Priešpiečiai 09:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45
Pietūs 10:45 - 11:10
4. 11:10 - 11:55
Pietūs 11:55 - 12:25
5. 12:25 - 13:10
Pietūs 13:10 - 13:30
6. 13:30 - 14:15
7. 14:25 - 15:10
8. 15:20 - 16:05