Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

Edukacinės patirties bankas

Edukacinės patirties bankas padės praturtinti savo pamokas netikėtomis, kūrybiškomis, patikrintomis idėjomis ir metodais. Šioje skiltyje rasite rasite pamokų medžiagą, planus, projektus, integruotas pamokas, renginių, viktorinų, scenarijus skirtus: ikimokykliniam, pradiniam, pagrindiniam, neformaliajam ugdymui taip pat išlyginamajai klasei.


Pagrindinis ugdymas

Mano mėgstamas metodas
Apie geometrines figūras. Nijolė Silevičienė
Baltaragio malūnas. Pinčiuko paveikslas. Kristina Nugarienė ir Gintaras Kraujelis
Eglė žalčių karalienė (diferencijuotos užduotys). Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Eglė žalčių karalienė. Vilma Vilkytė-Žemaitaitinė
Energija biologijos ir fizikos pamokose (skaidrės). Zosė Aiškinienė, Giedrė Kvietkauskienė
Energija biologijos ir fizikos pamokose. Zosė Aiškinienė, Giedrė Kvietkauskienė
Informacinių šaltinių naudojimas mokant lietuvių kalbos ir literatūros. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Intonacinių gebėjimų ugdymas. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Keturiolika lietuvių kalbos pamokų planai. Jūratė Apulskytė
Kompiuteris ir sveikata. Aliona Palkevič
LDK pilys ir erdviniai kūnai. Kristina Papšienė
Lobio ieškojimas. Nijolė Vadapalienė
Maištininkai kultūroje ir literatūroje. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Mano savaitė. Rūta Zakarkaitė
Medis ir žmogus. Jovita Krutkienė
Medžiagos rinkinys gimanzijinėms klasėms. Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė
Muzikos pasiekimų ir pažangos vertinimo užduotys 1-2 klasei. Vitalija Padgureckienė
Oro balionio konstrukcija ir paskirtis. Ignas Koženiauskas Eduardas Bartuškevičius
Pamoka Laisvės gynėjų dienai. Dalia Rudauskaitė
Procentai. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Nijolė Andriuškytė
Sava ir svetima Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje. Vida Jakubavičienė
Sviestinės tešlos sausainiai. Kristina Papšienė, Edita Juozėnienė
Šiuolaikine anglų pamoka. Lina Varnaitė Šerėnienė
Teksto suvokimai po išlyginamosios klasės. Violeta Bartkienė
Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Nijolė Andriuškytė

Pradinis ugdymas
Neformalusis ugdymas