Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Mokymo priemonės, vadovėliai

Šiame skyrelyje rasite mokymo priemones, vadovėlius, kurios skirtos Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams. Pirmoje pristatymo dalyje rasite mokymosi medžiagą skirtą 5-12 klasių mokiniams, antroje 1-4 klasių mokiniams, trečia dalis skirta papildomam lietuvių kalbos mokymuisi. Dauguma pristatomų priemonių nemokamos.

Mokymosi priemonių pristatymas
Pedagoginė literatūra mokytojui