Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

Kvalifikacijos tobulinimas

NORI TOBULĖT - ATEIK PAS MUS!

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva nuo 2010 metų vasario 9 dienos veikia Užsienio lietuvių švietimo skyrius. Skyriui deleguotos šios funkcijos: koordinuoti formaliojo ugdymo užsienio lietuviškų mokyklų veiklą, rūpintis šių mokyklų mokytojų bei vadovų kvalifikacijos tobulinimu, teikti metodinę pagalbą bei rūpintis užsienio lietuvių studentais, siekiančiais studijuoti bei studijuojančiais Lietuvoje; tobulinti užsienio ir šalies mokyklose dirbančių pedagogų ir vadovų kvalifikaciją. Vykdydami savo veiklas, mes bendradarbiaujame su Lietuvos aukštojo mokslo įstaigomis, švietimo politiką formuojančiais specialistais, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrais. Užsienio lietuvių švietimo skyriuje dirba kompetentingi, iniciatyvūs ir nuoširdūs specialistai.

Užsienio lietuvių švietimo skyrius siūlo Lietuvos mokytojams aktualias, skatinančias kūrybiškumą ir į praktiką orientuotas kvalifikacijos tobulinimo programas. Kiekvienas dalyvis, išklausęs teorines paskaitas ir atlikęs praktines užduotis, gaus Lietuvoje ir užsienyje pripažįstamą pažymėjimą.

2021m. organizuoti seminarai užsienio lietuvių mokykloms ir bendruomenėms:

  1. „Kūrybinis mąstymas. Įvairios kūrybinio mąstymo lavinimo technikos“.
  2. „Įtraukusis ugdymas - arba mokykla kiekvienam“.
  3. „Mokytojo pradžiamokslis“ – tęstinis seminaras Čilės lietuvių bendrumenės mokyklos mokytojams.
  4. „Interaktyvių užduočių kūrimas. ,,LIVEWORKSHEETS“, ,,WORDWALL“ programų galimybės.“
  5. „Lietuvių kalbos metodika ir praktika. Logopedinė patirtis lavinant foneminę klausą“.
  6. „Mokytojo pradžiamokslis“ – tęstinis seminaras Australijos lietuvių bendrumenės mokyklos mokytojams.

Kontaktinis asmuo – Janina Varnienė
El.p.: janina.varniene@lnamai.ltPamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
Priešpiečiai 09:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45
Pietūs 10:45 - 11:10
4. 11:10 - 11:55
Pietūs 11:55 - 12:25
5. 12:25 - 13:10
Pietūs 13:10 - 13:30
6. 13:30 - 14:15
7. 14:25 - 15:10
8. 15:20 - 16:05