Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Kvalifikacijos tobulinimas

Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva nuo 2010 metų vasario 9 dienos veikia Užsienio lietuvių švietimo skyrius. Skyriui deleguotos šios funkcijos: koordinuoti formaliojo ugdymo užsienio lietuviškų mokyklų veiklą, rūpintis šių mokyklų mokytojų bei vadovų kvalifikacijos tobulinimu, teikti metodinę pagalbą bei rūpintis užsienio lietuvių studentais, siekiančiais studijuoti bei studijuojančiais Lietuvoje; tobulinti užsienio ir šalies mokyklose dirbančių pedagogų ir vadovų kvalifikaciją. Vykdydami savo veiklas, mes bendradarbiaujame su Lietuvos aukštojo mokslo įstaigomis, švietimo politiką formuojančiais specialistais, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrais. Užsienio lietuvių švietimo skyriuje dirba kompetentingi, iniciatyvūs ir nuoširdūs specialistai.

Užsienio lietuvių švietimo skyrius siūlo Lietuvos mokytojams aktualias, skatinančias kūrybiškumą ir į praktiką orientuotas kvalifikacijos tobulinimo programas. Kiekvienas dalyvis, išklausęs teorines paskaitas ir atlikęs praktines užduotis, gaus Lietuvoje ir užsienyje pripažįstamą pažymėjimą.

Kontaktinis asmuo – Janina Varnienė
El.p.: janina.varniene@lnamai.lt