Gimnazija

decoration-7

Kiti specialistaiVILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ
2023–2024 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS

 

Darbuotojo vardas ir pavardė

Pirmadienis, darbo val.

Antradienis, darbo val.

Trečiadienis, darbo val.

Ketvirtadienis, darbo val.

Penktadienis, darbo val.

SOCIALIZACIJOS SKYRIUS

Vedėja Ineta Baubinienė

9.00–12.00 – 12.30–17.30

9.00–12.00 – 12.30–17.30

9.00–12.00 – 12.30–17.30

9.00–12.00 – 12.30–17.30

9.00–12.00 – 12.30–17.30

Socialinė pedagogė Agnė Šaukeckienė

Kontaktinės val.

7.30–11.00 – 11.30–13.00

7.30–11.00 – 11.30–14.00

7.30–11.00 – 11.30–13.00

7.30–11.00 – 11.30–14.00

Nekontaktinės val. (dirbama nuotoliniu būdu, esant būtinybei, dirbama darbo vietoje)

13.00–16.00

14.00–16.00

13.00–16.00

14.00–16.00

7.30–11.30

Socialinė pedagogė Gabrielė Bartkienė

Kontaktinės val.

7.30–11.00 – 12.00–14.00

7.30–11.00

7.30–11.00

7.30–11.00

7.30–11.00

Nekontaktinės val. (dirbama nuotoliniu būdu, esant būtinybei, dirbama darbo vietoje)

14.00–16.00

12.00–15.00

12.00–16.00

12.00–15.00

12.00–14.00

Psichologė Rasa Perednienė

Pagrindinis darbas

Kontaktinės val.

7.40–11.40 – 12.10–14.10

7.40–11.40 – 12.10–16.10

7.40–11.40

7.40–11.40

Nekontaktinės val. (dirbama nuotoliniu būdu, esant būtinybei, dirbama darbo vietoje)

14.10–19.10

16.10–19.10

12.10–19.10

Papildomas darbas dirbti su mokiniais, atvykusiais iš užsienio ir besimokančiais išlyginamojoje klasėje, jų konsultavimas ir stebėjimas

Kontaktinės val.

7.40–11.40 – 12.10–14.10

Nekontaktinės val. (dirbama nuotoliniu būdu, esant būtinybei, dirbama darbo vietoje)

15.10–18.10

Logopedė Rūta Varnagirienė

Kontaktinės val.

7.00–8.00

7.00–8.00

7.00–8.00, 14.00–15.00

7.00–8.00

7.00–8.00, 8.50–9.50, 13.00–15.00

Nekontaktinės val. (dirbama nuotoliniu būdu, esant būtinybei, dirbama darbo vietoje)

17.30–18.30

8.50–9.50

17.30–19.30

17.30–19.30

17.30–13.30

Specialioji pedagogė Nijolė Volosevičienė

Kontaktinės val.

7.00–8.00, 11.50–12.50

7.00–9.00

7.00–8.00

7.00–8.00

7.00–8.00, 10.50–12.50

Nekontaktinės val. (dirbama nuotoliniu būdu, esant būtinybei, dirbama darbo vietoje)

15.00–19.00

16.00–19.00