Rėmėjai

decoration-7

Rėmėjai

DĖKOJAME:

 1. Danutei ir Gabrieliui Žemkalniams ( Australija)
 2. Vandai ir Vaclovui Mažeikoms ( JAV)
 3. Gražinai Stepaitytei ( JAV)
 4. UAB „AGROCONSULT LT“ ir įmonės direktoriui Mariui Urmonui
 5. Jurgita Demeškienė
 6. Rita Kairienė
 7. Guenec Corinne
 8. Švietimo mainų paramos fondas (atstovauja personalo specialistė Laura Naruševičiūtė)
 9. Gabija McLauchlan, JAV
 10. Rimi Baltic Group LT LHM Nordika
 11. Vilniaus lietuvių namų mokiniams, šiems rėmėjams: