Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Konferencijų medžiaga

Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių skyrius kasmet organizuoja jau tradicija tapusiais respublikines, tarptautines konferencijas aktualiomis temomis. Šiame skyrelyje rasite vykusių konferencijų pranešimų medžiagą.


Konferencijos " Kaip užtikrinsime ugdymo kokybę? Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo permąstymas" pranešimai
Tarptautinės mokytojų konferencijos „Darbas su gabiais mokiniais. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi“ pranešimai.