Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Metodinė veikla

 Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vienas iš tikslų yra sudaryti sąlygas dalintis gerąja patirtimi gimnazijos, respublikos, užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų bei švietimo įstaigų, bendruomenių mokytojams. Skiltyje Edukacinės patirties bankas rasite pamokų medžiagą, planus, projektus, integruotas pamokas, renginių, viktorinų, scenarijus skirtus: ikimokykliniam, pradiniam, pagrindiniam, neformaliajam ugdymui taip pat išlyginamajai klasei. Skiltyje Mokymosi priemonės, vadovėliai rasite visą reikalingą literatūrą, skirtą mokyti kitakalbius. Skiltyje Konferencijų medžiaga rasite Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus organizuotų konferencijų pranešimų medžiagą. Skiltis Filmai padės pasirinkti filmus, skirtus ugdymui paįvairinti.