Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

Migrantų mokymas

Migrantų mokymai

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V1-107 (1.3) patvirtintas Vilniaus lietuvių namų migrantų ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas

Nuo 2021 m. spalio 4 d. ugdymas organizuojamas keturiuose nelegalių migrantų centruose – Ruklos pabėgelių priėmimo centre (18 klasių ), Pabradės užsieniečių registracijos centre (2 klasės), Naujininkų užsieniečių apgyvendinimo centre (5 klasės), Medininkų pasieniečių mokykloje (4 klasės). Paslaugos šiuo metu teikiamos 431 migrantų vaikui. Iš viso suformuotos - 29 klasės, iš kurių 4 - šešiamečių, 6 - septynmečių, aštuonmečių , 4 - devynmečių, dešimtmečių, 5 - vienuolikmečių, dvylikamečių, 4 - trylikamečių, keturiolikmečių, 3 - penkiolikmečių , šešiolikmečių , 3 - septyniolikmečių, aštuoniolikmečių . Klasės dydis nuo 7 - 27 vaikų

Ugdymo paslaugas teikia 21 mokytojas:

  • Ruklos pabėgėlių priėmimo centre dirba – 12 mokytojų;
  • Pabradės užsieniečių registracijos centre dirba - 1 mokytoja;
  • Naujininkų užsieniečių apgyvendinimo centre dirba – 4 mokytojos;
  • Medininkų pasieniečių mokykloje dirba – 4 mokytojos.

Kvalifikacijos tobulinimas

2021m. organizuotas seminaras mokytojams, dirbantiems su migrantų vaikais:

  • „Pirmieji 10 žingsnių mokant užsieniečius lietuvių kalbos“ Lietuvos mokytojams, dirbantiems su migrantų vaikais, I ir II srautas

Kontaktinis asmuo – Greta Botyriūtė–Skiotienė
El.p.: greta.botyriute@gmail.com