Užsienio lietuvių šv. skyrius

decoration-7

Migrantų mokymas

Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V1-107 (1.3) patvirtintas Vilniaus lietuvių namų migrantų ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas

Nuo 2021 m. spalio 4 d. ugdymas buvo organizuojamas keturiuose nelegalių migrantų centruose – Ruklos pabėgelių priėmimo centre (18 klasių ), Pabradės užsieniečių registracijos centre (2 klasės), Naujininkų užsieniečių apgyvendinimo centre (5 klasės), Medininkų pasieniečių mokykloje (4 klasės). 2021 – 2022 mokslo metais paslaugos buvo teikiamos 431 migrantų vaikui. Iš viso suformuotos - 29 klasės, iš kurių 4 - šešiamečių, 6 - septynmečių, aštuonmečių , 4 - devynmečių, dešimtmečių, 5 - vienuolikmečių, dvylikamečių, 4 - trylikamečių, keturiolikmečių, 3 - penkiolikmečių , šešiolikmečių , 3 - septyniolikmečių, aštuoniolikmečių . Klasės dydis nuo 7 - 27 vaikų
Ugdymo paslaugas 2021-2022 mokslo metais teikė 21 mokytojas:

  • Ruklos pabėgėlių priėmimo centre dirbo – 12 mokytojų;
  • Pabradės užsieniečių registracijos centre dirbo - 1 mokytoja;
  • Naujininkų užsieniečių apgyvendinimo centre dirbo – 4 mokytojos;
  • Medininkų pasieniečių mokykloje dirbo – 4 mokytojos.

Kvalifikacijos tobulinimas
2021 m. buvo organizuotas seminaras mokytojams, dirbantiems su migrantų vaikais:
„Pirmieji 10 žingsnių mokant užsieniečius lietuvių kalbos“ Lietuvos mokytojams, dirbantiems su migrantų vaikais, I ir II srautas

Kontaktinis asmuo – Greta Botyriūtė–Skiotienė
El.p.: greta.botyriute@gmail.com