Priėmimas

decoration-7

Priėmimas

Priėmimo į Vilniaus lietuvių namus tvarkos aprašas.

Į Vilniaus lietuvių namaus priimami:

 • iš užsienio atvykstančių/parvykstančių lietuvių ir užsieniečių vaikai;
 • ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;
 • lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys;
 • kai mokykloje jau mokosi broliai ar seserys;
 • buvusių mokinių ar darbuotojų vaikai;
 • esant laisvų vietų, kiti vaikai, turintys lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir užsienio kalbų įvertinimus 7 ir daugiau.

Sąlygos
Reikalingi dokumentai

Iš užsienio atvykstantys mokiniai pateikia šiuos dokumentus:

 • tevų (globėjų, rūpintojų) prašymas ( forma );
 • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
 • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą;
 • dvi vaiko dokumentines nuotraukas;
 • užsienio piliečio pasą ir leidimą laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • notaro patvirtintą tėvų sutikimą dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje;
 • dokumentus, patvirtinančius lietuvių kilmės, tremtinių arba politinių kalinių palikuonių statusą;
 • norintys tęsti mokslą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir/ar pažymą apie jų mokymosi pasiekimus.
Informacijos teikimas

Pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė,

tel. +370 5 269 5473, el.p. vilma.balciuniene@lnamai.lt

Sekretorė Dovilė Kibirkštytė,

tel. +370 5 269 5173, el. p. dovile.kibirkštyte@gmail.com

tel. (faks.) +370 5 269 5173,
el. paštu rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba
adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
Priešpiečiai 09:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45
Pietūs 10:45 - 11:10
4. 11:10 - 11:55
Pietūs 11:55 - 12:25
5. 12:25 - 13:10
Pietūs 13:10 - 13:30
6. 13:30 - 14:15
7. 14:25 - 15:10
8. 15:20 - 16:05