Gimnazija

decoration-7

Administracija


Direktorius: Gintautas Rudzinskas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Vilma Balčiūnienė
Socializacijos skyriaus vedėja: Ineta Baubinienė
Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vedėja: Janina Varnienė
Raštinės vedėja: Ilona Smalskienė
Ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėjas: Malvydas Karsokas
Vyriausioji buhalterė: Stasė Mačionienė
Bendrabučio valdytojas: Tauvydas Gaidelis