Gimnazija

decoration-7

Administracija


Direktorius: Gintautas Rudzinskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Vilma Balčiūnienė

Socializacijos skyriaus vedėja: Ineta Baubinienė

Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vedėja: Janina Varnienė

Raštinės vedėja: Ilona Smalskienė

Ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėjas: Malvydas Karsokas

Vyriausioji buhalterė: Stasė Mačionienė

Bendrabučio valdytojas: Tauvydas Gaidelis