Gimnazija

decoration-7

Metodinė taryba

Tarptautinės mokytojų konferencijos „Mokyti(-s) geriau – mokinio asmeninės pažangos gerinimas“ medžiaga.

Programa ir nuostatai.PRANEŠIMAI:
1. Pradinio ugdymo sekcija
4. Socialinių mokslų, užsienio kalbų, menų ir technologijų sekcija
Įsakymai