Gimnazija

decoration-7

Metodinė tarybos veikla

Tarptautinės mokytojų konferencijos „Mokyti(-s) geriau – mokinio asmeninės pažangos gerinimas“ medžiaga.

Programa ir nuostatai.


Pradinio ugdymo sekcijos pranešimai
Socialinių mokslų, užsienio kalbų, menų ir technologijų sekcijos pranešimai