Gimnazija

decoration-7

Misija ir vizija

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ VIZIJA 

Vilniaus lietuvių namai – tai institucija, teikianti kokybišką, šiuolaikišką išsilavinimą, sudaranti sąlygas visiems mokiniams įgyti vienodas ateities perspektyvas pagal kiekvieno poreikius ir individualius gebėjimus. Gimnazija padedanti iš užsienio grįžusiems vaikams ugdytis Lietuvoje, sėkmingai integruotis į šalies visuomenę, teikianti pagalbą užsienio ir Lietuvos švietimo įstaigoms, mokančioms lietuvių kilmės vaikus.

 VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ MISIJA 

Ugdyti kūrybiškus, atsakingus, kritiškai mąstančius vaikus. Teikti šiuolaikišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą iš užsienio grįžusiems mokiniams. Sudaryti saugias buities, emocines, psichologines ugdymo(-si) sąlygas visiems bendruomenės nariams. Vykdyti įtraukųjį ir nuotolinį ugdymą, teikti pagalbą šalies ir užsienio pedagogams, mokantiems lietuvių kalbos.