Gimnazija

decoration-7

Misija ir vizija

Mokyklos misija

Teikti užsienio lietuvių ir tremtinių palikuonių vaikams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas tenkinti lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei ugdyti mokinių kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Bendradarbiauti su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir užsienio lietuviškų mokyklų pedagogais formaliojo švietimo srityje: tobulinti pedagogų kvalifikaciją, teikti metodinę pagalbą ir sudaryti sąlygas atestuotis.

Mokyklos vizija

Nacionalinė užsienio lietuvių ir tremtinių palikuonių vaikų gimnazija – užsienio lietuvių bendruomenių švietimo ir kultūros centras, teikiantis kokybišką išsilavinimą, ugdantis bendrąsias ir dalykines kompetencijas reikalingas tolimesniam gyvenimui, teikiantis visapusišką pagalbą užsienio lietuvių bendruomenėms ir mokykloms švietimo ir kultūros srityje.