Bendrabutis

decoration-7

Bendrabutis

Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje gyventi gali gimnazijoje besimokantys mokiniai:

  • atvykę iš užsienio, kurių tėvai (globėjai/rūpintojai) gyvena užsienyje;
  • atvykę iš užsienio lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių vaikai;
  • atvykę iš kitų Lietuvos Respublikos vietų, išskyrus Vilniaus miestą ir Vilniaus rajoną.
  • Socialiai remiamiems mokiniams bendrabutis gali būti skiriamas Lietuvių namų direktoriaus sprendimu, Vaiko gerovės komisijos siūlymu, vieniems mokslo metams

Vilniaus lietuvių namų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Apgyvendinimo sutartis

Tėvų leidimo-sutikimo prašymo forma

Tėvų leidimo-sutikimo prašymo forma rusų kalba

Daugiau info ir foto apie gyvenimą bendrabutyje žiūrėkite čia
Mokinių gyvenančių bendrabutyje dienotvarkė
  1. 1-8 klasių mokiniams darbo dienomis (pirmadienis-ketvirtadienis):

7.00-7.15 val.

kėlimasis, rytinis tualetas, pasiruošimas į mokyklą

7.15-7.45 val.

pusryčiai

8.00-11.40/ 14.35 val.

pamokos

9.40-9.50 val.

priešpiečiai 1-4 klasių mokiniams

10.35-10.55 val.

priešpiečiai 5-8 klasių mokiniams

12.00-13.00 val.

pietūs 1-4 klasių mokiniams

13.00-14.30 val.

pietūs 5-8 klasių mokiniams

13.30-15.30 val.

būreliai/ laisvalaikis  /kambarių tvarkymas

15.30-16.00 val.

pavakariai

16.00-17.30 val.

namų darbų ruoša 1-4 klasių  mokiniams

17.30-18.00 val.

vakarienė

18.00-19.30 val.

namų darbų ruoša 5-8 klasių  mokiniams

19.30-20.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkos patikrinimas

20.30-21.00 val.

pasiruošimas miegui, kambarių patikra, bendro naudojimo patalpų patikra

21.00-7.00 val.

ramybės laikas, miegas

 

  1. I–IV G kl. mokiniams darbo dienomis (pirmadienis-ketvirtadienis):

7.00-7.15 val.

kėlimasis, rytinis tualetas, pasiruošimas į mokyklą

7.15-7.45 val.

pusryčiai

8.00-13.30/ 14.35/ 15.30 val.

pamokos

10.35-10.55 val.

priešpiečiai  I–IV G klasių  mokiniams

13.30-15.00 val.

pietūs I–IV G klasių  mokiniams

15.00-17.30 val.

konsultacijos/būreliai/ laisvalaikis / kambarių tvarkymas

17.30-18.00 val.

vakarienė

18.00-20.00 val.

namų darbų ruoša

19.00-19.15 val.

naktipiečiai

20.00-21.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkos patikrinimas

21.30-22.00 val.

pasiruošimas miegui, kambarių patikra, bendro naudojimo patalpų patikra

22.00-7.00 val.

ramybės laikas,  miegas I–IV G klasių mokiniams

 

  1. 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams penktadieniais:

7.00-7.15 val.

kėlimasis, rytinis tualetas, pasiruošimas į mokyklą

7.15-7.45 val.

pusryčiai

8.00-11.40/ 12.35/ 13.30/ 15.30 val.

pamokos

9.40-9.50 val.

priešpiečiai 1-4 klasių. mokiniams

10.35-10.55 val.

priešpiečiai 5-8 ir I–IV G klasių  mokiniams

12.00-13.00 val.

pietūs 1-4 klasių mokiniams

13.00-14.30 val.

pietūs 5-8 klasių mokiniams

14.30-15.00 val.

pietūs  I–IV G klasių  mokiniams

15.00-18.00 val.

būreliai/ laisvalaikis / kambarių tvarkymas

15.30-16.00 val.

pavakariai 1-8 klasių  mokiniams

17.30-18.00 val.

vakarienė 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams

18.00-21.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkos patikrinimas

20.00-20.15 val.

naktipiečiai I-IV klasių  mokiniams

21.30-22.00 val.

1-8 klasių mokinių pasiruošimas miegui

22.00-8.30 val.

ramybės laikas,  miegas 1-8 klasių mokiniams

23.00-8.30 val.

ramybės laikas, miegas  I– IV G klasių  mokiniams

 

  1. 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams šeštadieniais:

8.30-9.00 val.

kėlimasis, rytinis tualetas

9.00-10.00 val.

pusryčiai

10.30-17.00 val.

laisvalaikis

12.00-12.30 val.

priešpiečiai

14.00-15.00 val.

pietūs 1-8 ir I–IV G klasių  mokiniams

14.30-18.00 val.

laisvalaikis / kambarių tvarkymas

17.30-18.00 val.

vakarienė 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams

18.00-21.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkos patikrinimas

19.00-19.15 val.

naktipiečiai1-8 klasių  mokiniams

20.00-20.15 val.

naktipiečiai I–IV G klasių  mokiniams

21.30-22.00 val.

1-8 klasių mokinių pasiruošimas miegui

22.00-8.30 val.

ramybės laikas, miegas 1- 8 klasių mokiniams

23.00-8.30 val.

ramybės laikas, miegas I–IV G klasių  mokiniams

 

  1. 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams sekmadieniais:

8.30-9.00 val.

kėlimasis, rytinis tualetas

9.00-10.00 val.

pusryčiai

10.00-14.00 val.

laisvalaikis

12.00-12.30 val.

priešpiečiai

14.00-15.00 val.

pietūs 1-8 ir I–IV G klasių  mokiniams

15.00-16.00 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkymas 1-4 klasių  mokiniams

15.00-17.30 val.

Laisvalaikis / kambarių tvarkymas 5-8 ir I–IV G klasių mokiniams

15.30-16.00 val.

pavakariai 1-8 klasių  mokiniams

16.00-17.30 val.

namų darbų ruoša 1-4 klasių  mokiniams

17.30-18.00 val.

vakarienė

18.00-20.00 val.

namų darbų ruoša 5-8 ir I–IV G klasių  mokiniams

18.00-20.30 val.

laisvalaikis 1-4 klasių mokiniams / kambarių tvarkos patikrinimas

19.00-19.15 val.

naktipiečiai I–IV G klasių  mokiniams

20.00-21.30 val.

laisvalaikis I–IV G klasių  mokiniams / kambarių tvarkos patikrinimas

20.30-21.00 val.

1-8 klasių mokinių pasiruošimas miegui, kambarių patikra, bendro naudojimo patalpų patikra

21.00-7.00 val.

ramybės laikas, miegas 1-8 klasių  mokiniams

22.00-7.00 val.

ramybės laikas, miegas I–IV G klasių mokiniams

Pamokų tvarkaraštis

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
Priešpiečiai 09:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45
Pietūs 10:45 - 11:10
4. 11:10 - 11:55
Pietūs 11:55 - 12:25
5. 12:25 - 13:10
Pietūs 13:10 - 13:30
6. 13:30 - 14:15
7. 14:25 - 15:10
8. 15:20 - 16:05