Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

2021 m. organizuoti mokymai


2021 m. organizuoti seminarai užsienio lietuvių mokykloms ir bendruomenėms
  1. Kūrybinis mąstymas. Įvairios kūrybinio mąstymo lavinimo technikos“.
  2. „Įtraukusis ugdymas - arba mokykla kiekvienam“.
  3. „Mokytojo pradžiamokslis“ – tęstinis seminaras Čilės lietuvių bendrumenės mokyklos mokytojams.
  4. „Interaktyvių užduočių kūrimas. ,,LIVEWORKSHEETS“, ,,WORDWALL“ programų galimybės.“
  5. „Lietuvių kalbos metodika ir praktika. Logopedinė patirtis lavinant foneminę klausą“.
  6. „Mokytojo pradžiamokslis“ – tęstinis seminaras Australijos lietuvių bendrumenės mokyklos mokytojams.

Kontaktinis asmuo – Janina Varnienė
El.p.: janina.varniene@lnamai.lt

2021 m. organizuoti seminarai regioninėms mokykloms.

2021m. organizuoti seminarai:

  • „Nuotolinio ugdymo galimybės ir iššūkiai.“ (2 seminarai).
  • „Ugdymo proceso organizavimas ir vadovavimas ugdymui/si ir mokymui/si“.
  • „Savito ugdymo/si organizavimo poreikis ir galimybės Kadetų licėjuje“.
  • „Mokinių pasiekimų, asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas“. (2 seminarai).

Kontaktinis asmuo – Liudmila Petrauskienė
El.p.: petrauskiene@lnamai.lt