Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

Organizuoti mokymai


2022 m. organizuoti seminarai užsienio lietuvių mokykloms ir bendruomenėms
 1. „Atradimo sėkmė ir ugdymo kokybė mokant lietuvių kalbos pradiniame ugdyme‘‘
 2. „Skaitmeninis lietuvių kalbos mokymas/is“
 3. „Foneminis, audiovizualinis ir patyriminis ugdymas, mokant kitakalbius lietuvių kalbos‘‘
 4. „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos praktikumas‘‘
 5. „Muzikos bei kūrybinio pasakojimo integravimas į lietuvių kalbos pamokas“
 6. „Neformaliojo ugdymo metodika ir galimybės“
 7. „Lituanistinio švietimo integruotos programos interaktyvaus mokymo turinio pristatymo, analizės ir taikymo praktiniai mokymai“, 2 seminarai
 8. „Medžiagos diferencijavimas ir integravimas pagal mokinių gebėjimus“
 9. „Pamokos struktūra ir vertinimas. Įvairūs darbo metodai‘‘
 10. „Viešasis kalbėjimas. Mokinys scenoje“

Kontaktinis asmuo – Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė

El.p.: vilmvilk@gmail.com

2022 m. organizuoti seminarai Lietuvos ir regioninėms mokykloms
 1. Pedagogų „perdegimo“ prevencija ir psichologinis atsparumas“, 3 seminarai
 2. „Kaip sėkmingai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“
 3. „Kaip sėkmingai įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas?“
 4. „ Sėkminga pamoka (mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokoje, klasių vadovų veiklos organizavimas ir vykdymas)“
 5. „Savivaldumas mokymęsi“
 6. „Pedagogo profesinė veikla ir stresas“, 2 seminarai
 7. „Įtraukiojo ugdymo samprata, raiškos požymiai“
 8. „Pirmieji 5 žingsniai mokant lietuvių kalbos užsieniečius‘‘
 9. „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo ypatumai“
 10. „Mokyklos veiklos įsivertinimas“
 11. „Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui“
 12. ,,Į mokymąsi orientuotas mokymas“

Kontaktinis asmuo – Liudmila Petrauskienė

El.p.: petrauskiene@lnamai.lt

 

2021 m. organizuoti seminarai užsienio lietuvių mokykloms ir bendruomenėms
 1. Kūrybinis mąstymas. Įvairios kūrybinio mąstymo lavinimo technikos“.
 2. „Įtraukusis ugdymas - arba mokykla kiekvienam“.
 3. „Mokytojo pradžiamokslis“ – tęstinis seminaras Čilės lietuvių bendrumenės mokyklos mokytojams.
 4. „Interaktyvių užduočių kūrimas. ,,LIVEWORKSHEETS“, ,,WORDWALL“ programų galimybės.“
 5. „Lietuvių kalbos metodika ir praktika. Logopedinė patirtis lavinant foneminę klausą“.
 6. „Mokytojo pradžiamokslis“ – tęstinis seminaras Australijos lietuvių bendrumenės mokyklos mokytojams.

Kontaktinis asmuo – Janina Varnienė
El.p.: janina.varniene@lnamai.lt

2021 m. organizuoti seminarai regioninėms mokykloms.

2021m. organizuoti seminarai:

 • „Nuotolinio ugdymo galimybės ir iššūkiai.“ (2 seminarai).
 • „Ugdymo proceso organizavimas ir vadovavimas ugdymui/si ir mokymui/si“.
 • „Savito ugdymo/si organizavimo poreikis ir galimybės Kadetų licėjuje“.
 • „Mokinių pasiekimų, asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas“. (2 seminarai).

Kontaktinis asmuo – Liudmila Petrauskienė
El.p.: petrauskiene@lnamai.lt