Ukrainos vaikų ugdymas

decoration-7

Ukrainos vaikų ugdymas

Ankstus 2022 m. vasario 24 d. rytas. Turbūt ne vieną privertė pervertinti tai, jog gyvename nepriklausomoje, laisvoje Lietuvoje. Nenutrūkstamas srautas informacijos apie karo veiksmus Ukrainoje daugelį prikaustė prie ekranų, bet niekas nesitikėjo ir nebuvo pasirengęs bėgančiųjų nuo karo bangai Lietuvoje, ypač mokytojai. Šiandien pabėgėlių iš Ukrainos skaičius ES viršijo 5 milijonus. Didžiausias pabėgėlių srautas, beveik 4 milijonai, atvyko į Lenkiją. Visoje Lietuvoje apsigyveno apie 50 tūkstančių ukrainiečių, iš jų – 20 tūkstančių vaikų ir jaunuolių.

Atsižvelgdami į situaciją Ukrainoje ir Lietuvoje, Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus specialistai parengė 20 akademinių valandų mokymų programą – „Pirmieji 10 žingsnių mokant lietuvių kalbos užsieniečius“, kurių metu dalinosi praktiniais pavyzdžiais, asmenine patirtimi, kaip dirbti su iš karo zonos atvykusiais vaikais. Per kovo – gegužės mėnesius buvo suorganizuoti 4 mokymai.

Vilniaus lietuvių namai turi daugiau kaip 30 metų darbo patirtį su užsieniečiais. Šiuo metu mokykloje mokosi daugiau kaip 40 skirtingų tautybių mokinių. Nuo 2015 metų gimnazija kasmet priima po vieną ukrainiečių, bėgančių nuo karo Ukrainoje, vaikų klasę. Ši patirtis leido suorganizuoti ypač aktualius, praktinius mokymus Lietuvos Respublikos mokytojams. Buvo apmokyti apie šimtą pedagogų.

Mokymų „Pirmieji 10 žingsnių mokant lietuvių kalbos užsieniečius“ metu buvo akcentuojamas ne vien lietuvių kalbos mokymas, tačiau nagrinėtos psichologinės ir socialinės problemos, su kuriomis mokytojai gali susidurti darbo metu. Nagrinėtos tokios temos, kaip: savipagalba mokytojams – ką daryti, kai neramu; kaip sau padėti nusiraminti ir pasiruošti darbui; kaip padėti mokytis nukentėjusiam vaikui. Šias ir kitas temas išsamiai aptarė nemažą patirtį turinti klinikinė psichologė psichoterapeutė, medicinos psichologė, Vilniaus miesto psichikos centro specialistė Eglė Šekštelienė.

Vilniaus lietuvių namų mokytojų praktikų komanda – Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresnioji metodininkė, Greta Botyriūtė-Skiotienė,  lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, VDU lektorė, migrantų programos koordinatorė ir Gabrielė Agasarjanaitė, išlyginamosios klasės mokytoja, praktikė, Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresnioji metodininkė supažindino mokytojus su imersijos (panardinimo į kalbą) metodika, analizavo ne vieną praktinį pavyzdį, suteikė tvirtą teorinį ir praktinį pamatą, kaip mokyti lietuvių kalbos kitakalbį, supažindino su išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programa, dokumentais, vadovėliais, reglamentuojančiais darbą su užsieniečiais. Įvairios simuliacijos, darbo modeliai, realių situacijų analizė ir mokymuose dalyvavusiųjų mokytojų siūlomi sprendimai, aktyvių, inovatyvių metodų taikymas padėjo itin išsamiai išnagrinėti ir pasiruošti darbui su vaikais iš Ukrainos.

Dalyvavusieji mokymuose buvo aprūpinti metodinės medžiagos paketais, išsamiai supažindinti, kaip dirbti su gauta medžiaga. Džiugu, kad mokymų metu pedagogai taip pat prisidėjo prie metodinės medžiagos, skirtos užsieniečių ugdymui, kūrimo. Internetinėje Vilniaus lietuvių namų svetainėje adresu https://www.lnamai.lt/geros-patirties-skrynele/ galima rasti apie 60 pamokų planų, skirtų užsieniečiams ugdyti, paruoštų pagal skirtingas sociokultūrines temas. Po mokymų pedagogai kasdien, numatytu laiku, buvo konsultuojami įvairiais klausimais, susijusiais su ukrainiečių vaikų ugdymu. Konsultacijos vyko susitikimų ir vaizdo konferencijų platformoje ,,Zoom”. Betarpiškas bendravimas, praktinių pavyzdžių analizė, lektorių patarimai, kūrybiškai pateikta teorija ir praktika suteikė galimybę pasitikrinti, ar tinkama linkme einama, dirbant su kitakalbiais. Viliamės, kad tai mažas žingsnis siekiant bendros pergalės.

Greta Botyriūtė-Skiotienė