Ukrainos vaikų ugdymas

decoration-7

Konsultacijos mokytojams

Užsienio lietuvių švietimo skyrius vykdo nuotolines konsultacijas, Lietuvos mokytojams, pavaduotojams, vadovams dirbantiems su grįžusiais/atvykusiais vaikais iš Ukrainos. Konsultacijos vykdomos elektroniniu paštu. Kviečiame konsultuotis šiais klausimais: 

darbas išlyginamojoje klasėje, dokumentai, modeliai, mokymo metodai, vertinimas, mokymo priemonės:
Greta Botyriūtė-Skiotienė, Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresnioji metodininkė ir Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
greta.botyriute@gmail.com

ugdymo organizavimo klausimai:
Vilma Balčiūnienė, Vilniaus lietuvių namų direktoriaus pavaduotoja ugdymui
vilma.balciuniene@lnamai.lt

metodinė pagalba mokytojams: mokinių integracija po išlyginamosios klasės, mokymo metodai, vertinimas, mokymo priemonės:
Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė, Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresnioji metodininkė ir Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
vilmvilk@gmail.com

darbas išlyginamojoje klasėje, mokymo metodai, IT panaudojimas mokant lietuvių kalbos, vertinimas, mokymo priemonės:
Gabrielė Agasarjanaitė, Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresnioji metodininkė ir Vilniaus lietuvių namų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
gabriele.agasarjanaite@gmail.com