Karjera

decoration-7

Karjera

Ugdymas karjerai Vilniaus lietuvių namuose

Vilniaus lietuvių namai nuo 2012 m spalio mėnesio dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas). Projekto tikslas – modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams.

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Jos tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui ir mokymo aplinkos į darbinę veiklą, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. Ugdymo karjerai turinys apima keturias kompetencijų sritis – savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą ir karjeros įgyvendinimą.

Siekiama, kad mokiniai:

  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką,
  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją,
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus,
  • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus,
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas,
  • būtų pasirengęs sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

Ugdymo karjerai paslaugas gimnazijoje teikia karjeros koordinatorė Edita Juozėnienė (technologijų mokytoja ekspertė). Individualios konsultacijos mokiniams ir jų tėvams vyksta 103 kab.

        trečiadienį 15.00-17.00
         ketvirtadienį 16.00-17.00Vilniaus lietuvių namų karjeros koordinatorės Editos Juozėnienės veiklos planas 2013-2014 m.m..

Vilniaus lietuvių namų 2014-2015 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2015-2016 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2016-2017 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2017-2018 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2018-2019 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2019-2020 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Vilniaus lietuvių namų 2020-2021 m.m. profesinio orientavimo veiklų planas.

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
Priešpiečiai 09:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45
Pietūs 10:45 - 11:10
4. 11:10 - 11:55
Pietūs 11:55 - 12:25
5. 12:25 - 13:10
Pietūs 13:10 - 13:30
6. 13:30 - 14:15
7. 14:25 - 15:10
8. 15:20 - 16:05