Veikla

decoration-7

Padėkos ir apdovanojimai

Padėka 2023-05-31 už paskutinio skambučio šventės organizavimą
Padėka 2023-03-16 už Kovo 11-osios šventės organizavimą
Padėkos už netradicinės pamokos, skirtos karo Ukrainoje metinėms paminėti, už integruotos pamokos "cheminiai elementai kepiniuose" vedimą, už Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų dienų organizavimą ir vykdymą.

Įsakymas dėl padėkos (meninio skaitymo konkursas. skirtas Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms paminėti) >> .

Įsakymas dėl padėkos (tarptautinis konkursas-paroda „Kalėdinis žaisliukas išš gamtinių medžiagų“) >> .

Asociacijos „Visuomeninė Rasų kapinų draugija“ padėka Vilniaus lietuvių namaų gimnazjai >> .

Padėka Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Vilniaus lietuvių namų tautinių ššokių kolektyvui „Volungė“ (Vadovė Zita Damauskienė)  >> .

Padėka už tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitės, 2019 kovo 18-22 dienomis, organizavimą ir vykdymą.>> .

Padėka už aktyvų dalyvavimą organizuojant ir vykdant Vilniaus lietuvių namų projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ 2018-2019 metais JAV dienas.  >> .

Padėka už aktyvų dalyvavimą organizuojant ir vykdant Vilniaus lietuvių namų projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ 2017-2018 metais Ispanijos dienas. >> .

Padėka už laimėjusias prizines vietas, dalyvavimą bei darbą vertinimo komisijoje raiškiojo skaitymo konkurse, organizavimą, koordinavimą, vykdymą, dalyvių maitinimą raiškiojo skaitymo konkurse „Mano sapnuose vaikai, Lietuva“  >> .

Padėka už aktyvų dalyvavimą organizuojant ir vykdant Vilniaus lietuvių namų projekto „Tarpkultūrinis ugdymas“ 2016-2017 metais, už Atvėlykio šventę socialinių paslaugų priežiūros departamento darbuotojams be Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ bendruomenei. 

Padėka Vilniaus lietuvių darbuotojams už tarptautinės konferencijos „Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose“ organizavimą ir vykdymą. >> .

Padėka už Vilniaus lietuvių namų 5-8 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencijos „Aš ir kalba“ organizavimą, dalyvavimą ir pranešimų skaitymą.>> .

Balandžio 29 d. dieną Vilniaus lietuvių namuose vyko tarptautinis raiškiojo skaitymo k onkursas „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“. Vilniaus lietuvių namų direktoriaus Gintauto Rudzinsko padėka nugalėtojams ir visiems dalyvavusiems.  >> .

Padėka mokytojams už dalyvavimą Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, atvirų durų valandų Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose pogramoje. >> .

Padėka mokinimas už dalyvavimą ir pranešimo pristatymą tarptautinėje mokinių konfeencijoje „Noriu dirbti — misija (ne)įmanoma“ bei mokytojams už puikų mokinių parengimą ir dalyvavimą. >> .

Padėka Vilniaus lietuvių namų direktoriui G. Rudzinskui.

Padėka už Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, paminėjimo šventės organizavimą (dir. įsak. Nr. V1-31(1.3), 2016-02-22).  >>

Padėka už labai gerą mokymąsi ir lankomumą (dir. įsak. Nr. MM1-59(9.1), 2016-02-11). >>