Visos naujienos

decoration-7

Dėl vaikų priėmimo mokytis Vilniaus lietuvių namuose

2024 08 30


Dėl vaikų priėmimo mokytis Vilniaus lietuvių namuose

Informuojame, kad priėmimo mokytis Vilniaus lietuvių namuose komisija dirbs 2024 m. rugpjūčio 28–30 d. 9.00–15.00 val.

Priėmimo komisijai privaloma pateikti:

 1. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl vaiko mokymosi, prašymo FORMA;
 2. vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
 3. vaiko užsienio piliečio pasą ir jo kopiją;
 4. vaiko leidimą laikinai / nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jo kopiją (ne Lietuvos Respublikos piliečiams).
 5. galiojančią (ne) teistumo pažymą (vaikams nuo 14 metų) kartu su vertimu į lietuvių kalbą (atvykstantiems su Nacionaline viza);
 6. tėvų asmens dokumentus (paso ar asmens tapatybės kortelės ir jų kopijas);
 7. dokumentą, patvirtinantį lietuvių kilmę, tremtinio arba politinio kalinio palikuonio statusą ir jo kopiją;
 8. Lietuvos Respublikoje nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą arba užsienyje gautą sveikatos pažymą išverstą į lietuvių kalbą;
 9. mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir / ar pažymą apie mokymosi rezultatus išverstą į lietuvių kalbą;
 10. notaro patvirtintą tėvų sutikimą dėl vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jei vaikas planuoja gyventi Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje;
 11. dvi dokumentines nuotraukas.

Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, planuojantiems gyventi Vilniaus lietuvių namų  bendrabutyje ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, sveikatos priežiūros paslaugos gydymo įstaigose yra mokamos. Todėl prašome užtikrinti, kad vaikas turėtų lėšų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti.

Dėl mokamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo turite kreiptis į pasirinktą draudimo įstaigą, kurioje vaikas yra apdraustas.

Visi dokumentai privalo būti galiojantys.

https://www.lnamai.lt/lt