Visos naujienos

decoration-7

Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo, mūsų vienybės ir laisvės, diena

2023 02 09


Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo, mūsų vienybės ir laisvės, diena

     2023 m. vasario 9 d. Vilniaus lietuvių namuose buvo netradiciškai paminėta Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo, mūsų vienybės ir laisvės, diena.
       Šį kartą gimnazijoje buvo rodomas režisieriaus Valdo Babaliausko filmas „Juozas Jakavonis – Tigras“, kurį pristatyti atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narė Angelė Jakavonytė – Juozo Jakavonio dukra ir jos patarėjas Karolis Kyga. Gerb. A. Jakavonytė pasveikino mokinius su Vasario 16-ąja, papasakojo apie partizanų gyvenimą bei pademonstravo autentiškus partizano Juozo Jakavonio – Tigro daiktus.
     Juozas Jakavonis – Tigras buvo vienas paskutiniųjų Merkinės būrio partizanų, paimtas priešų į nelaisvę, kankintas ir neišdavęs savo vadų Adolfo Ramanausko – Vanago bei Juozo Vitkaus – Kazimieraičio. Tigras išgyveno Magadano lagerius ir grįžo į Tėvynę. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, aktyviai iki pat savo gyvenimo pabaigos rūpinosi Dainavos krašto partizanų atminimu, atkūrė partizanų vadavietės bunkerį savo gimtojoje sodyboje Kasčiūnų km., Merkinės  sen. Dokumentiniame filme girdimos žiaurios partizano Tigro istorijos iš Jo paties lūpų. Tuo filmas ir unikalus, kad herojus pats papasakoja visą dramatišką savo ir Dainavos apygardos partizanų pasipriešinimo okupantams istoriją.
       Renginio metu kalbėjo ir filmo prodiuseris Karolis Kyga, jis mokiniams palinkėjo siekti savų tikslų ir saugoti laisvę.
       Dėkojame svečiams, suteikusiems galimybę pamatyti šį dokumentinį filmą, palikusį mokinių širdyse neišdildomą įspūdį.