Visos naujienos

decoration-7

Metodinė atvirų pamokų savaitė

2023 12 06


Metodinė atvirų pamokų savaitė

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ METODINĖ SAVAITĖ
Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų – gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis tarp mokytojų. Skatiname  mokytojus dalintis tuo, kas sukaupta, išbandyta praktiniame darbe, mokytis vieniems iš kitų, rinkti kolegų pasiūlytas idėjas bei jas taikyti savo darbe. Šie mokslo metai ypatingi tuo, kad 1,3,5,7, IG bei III G klasėse pradėtos įgyvendinti atnaujintos bendrosios programos, todėl Vilniaus lietuvių namai lapkričio 27-gruodžio 1 d. organizavo Metodinę atvirų pamokų savaitę ir pakvietė Vilniaus miesto bei  Dirbančių su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais  ir ukrainiečių vaikais mokyklų tinklo ugdymo įstaigų mokytojus atvykti į atviras dalykų pamokas pagal atnaujintas programas, kurias vedė  38 mūsų mokyklos mokytojai.  Sulaukėme 30 mokytojų iš 17 mokyklų, atvykusių stebėti pamokų. Mokytojai džiaugėsi, kad galėjo susitikti gyvai, aptarti aktyvių mokymo metodų, informacinių komunikacinių technologijų taikymą, mokinių darbo pamokoje diferencijavimo ir individualizavimo, dalykų integracijos bei kompetencijų ugdymo galimybes. Kolegialus  mokytojų bendradarbiavimas,  keitimasis patirtimi sąlygoja prasmingus pokyčius, lemiančius ugdymo kokybę.