Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

Straipsniai spaudoje

Kvalifikacijos kėlimo renginys užsienio lietuvių mokykloms. >>

Vilniaus lietuvių namų netradicinės veiklos, skirtos atkurtos Lietuvos šimtmečiui. >>

Metodinės dienos užsienio ir Lietuvos mokytojams. >>

2015 m. informacija skelbta spaudoje, interneto puslapiuose ir radijo laidose. >>

2014 m. informacija skelbta spaudoje, interneto puslapiuose ir radijo laidose. >>

Vaikų ir mokinių veiklos programos Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais projektas >> .

Lrytas.tv >> .

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ rašo apie į mūsų mokyklą atvykusius Pietų Amerikos jaunuolius. Daugiau skaityti čia.

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ rašo apie užsienio lietuvių mokyklų abiturientų dalyvavimą parodoje „Studijos 2014“, kurį organizavo Užsienio lietuvių švietimo centras ir studentų klubas (Irena Kowalewska). Daugiau skaityti čia.

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ rašo apie pavasarį Rygoje vykusį užsienio lietuviškų mokyklų kvalifikacijos tobulinimo seminarą skaitykite čia.

Įdomiai ir paprastai apie pasaulio kalbas kas mėnesį kalba mūsų mokyklos mokiniais su Jaunųjų konsulų klubu rašo informacinis leidinys „Švietimo naujienos“. Daugiau skaitykite čia.

Apie Jaunųjų konsulų organizuotą tarptautinę konferenciją „Aš matau savo ateitį“ skaitykite čia informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“. Skaitykite plačiau.

Du straipsnius „Pamokos bendruomenėse pakeliui į Lietuvą“ ir „Kodėl jūs mylite Lietuvą?“ galite skaityti informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“ čia.

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“ rašo apie vasaros stovyklą „Lietuva – esi, buvai ir būsi“. Skaitykite plačiau.

Mokykloje organizuota respublikinė savivaldybės specialistų konferencija. Apie ją daugiau rasite informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“. Skaitykite plačiau.

„Lietuvių namuose skambėjo įvairiaspalvis Donelaitis“. Apie tai skaitykite informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“. Skaitykite plačiau.

Vilniaus lietuvių namuose vyko Kalėdinė mugė - dirbtuvės, kuriose lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Gybauskaitė. Plačiau žiūrėti čia.

Mūsų mokyklos mokinių reportažą per Lietuvos ryto televiziją žiūrėkite čia.

Delfi.lt. Unikali mokykla Vilniuje: mokytis veržiasi užsienio lietuviai. >>

Balsas.lt. Lietuvių namų stebuklai: kalba per dvejus metus, jokių patyčių ir neeilinė motyvacija. >>

ŠMM. Ministras D. Pavalkis dalyvavo Paskutinio skambučio šventėje Vilniaus lietuvių namuose. >>

Dienraščio "Lietuvos rytas" priede "Gyvenimo būdas" (2014/02/01) galite paskaityti mūsų mokinių, atvykusių mokytis iš Egipto, šeimos istoriją. Ten pat rasite ir gimnazijos direktoriaus Gintauto Rudzinsko pasakojimą apie Vilniaus lietuvių namus. Internete galite skaityti čia.

Informaciniame leidinyje"Švietimo naujienos" Užsienio lietuvių švietimo centro vedėjos Astos Turskienės interviu "Nenugalimas tėvynės ilgesys". Skaitykite plačiau.

Apie mūsų mokyklos admininstracijos ir liaudiškų šokių būrelio dalyvavimą Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų konferencijoje rašė laikraštis "Voruta". Skaitykite plačiau.

„Švietimo naujienose“ paskelbtas straipsnis (priede 23 psl.) apie vykusi tarptautinį raiškiojo skaitymo konkursą „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“. Skaitykite plačiau.

Žurnale „Pasaulio lietuvis“ 2013 sausis 01/513 spausdinamas pokalbis su Užsienio lietuvių švietimo centro vedėja Asta Turskiene „A.Turskienė kviečia matyti ir mylėti visokią Lietuvą“. Skaitykite plačiau.

Straipsnis „Į Vilniaus lietuvių namus suskrido angelai“ „Švietimo naujienų“ vasario mėnesio numeryje (19 psl.) Skaitykite plačiau.

Apie mokykloje vykusią mokytojų konferenciją „Darbas su gabiais mokiniais. Pasidalijimas gerąja patirtimi“ rašė gegužės mėnesio leidinys „Švietimo naujienos“. Skaitykite plačiau.

"Švietimo naujienos" 2013 išspausdino užsienio lietuvių švietimo centro metodininkės I.Mickutės staripsnį aoie mokyklos muziejų "Muziejus - tarsi atminties aruodas". Skaitykite plačiau.

Apie mokyklos jaunųjų konsulų organizuota konferenciją rašė „Švietimo naujienos“ birželio mėnesį Skaitykite plačiau.

Apie vaikų vasaros stovyklą "Lietuva -esi, buvai ir būsi" 2013 metų rašė Bernardinai.lt Skaitykite plačiau.

tv.lrytas.lt: "Daugiau kaip 30 pasaulio valstybių veikia apie 180 lituanistinio švietimo įstaigų". 2013-01-23 reportažas. Plačiau.

„Draugas“ 2012-12-15 rašo: „Mokytojai rinkosi į konferenciją-seminarą „Mokytojas – mokytojui”. Skaitykite plačiau.

Bernardinai.lt rašo: „G. Rudzinskas: „Lietuviai išvažiuoja iš Lietuvos, o mes juos grąžiname atgal“. Skaitykite plačiau.

Maironio lituanistinės mokyklos svetainėje rašo: gruodžio 1-2 dienomis Maironio lituanistinė mokykla organizavo tarptautinę konferenciją „Mokytojas – mokytojui“, kurioje dalyvavo 62 mokytojai iš šešių lituanistinių mokyklų. Skaitykite plačiau.

Lietuvis N364 rašo. Plačiau.

Reportažas iš LRT televizijos laidos "Labas rytas" apie PLJS2012 (aut. Rimantas ZAGREBAJEV, Rūta LANKININKAITĖ, oper. Jonas GRIŠKONIS) Plačiau.

Užsienio lietuvaicių stovykla - aut. Rimantas ZAGREBAJEV, oper. Gediminas ZALIECKAS. Reportažas is LRT televizijos laidos "Labas rytas". Plačiau.

Informacinio leidinio "Švietimo naujienos" priede "Švietimo panorama" 2012' 7 /318 numeryje rašoma apie organizuota Karaliaučiaus krašto mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarą. Skaitykite plačiau.

Informaciniame leidinyje "Švietimo naujienos" 2012' 7 /318 numeryje trumpai pristatoma užsienio lietuvių vaikų vasaros stovykla "Lietuva-esi, buvai ir būsi". Skaitykite plačiau.

Lietuvos rytas rašo "Užsienio lietuvių vaikai veržiasi mokytis Vilniaus lietuvių namuose". Kviečiame skaityti plačiau.

2012 m. balandžio 30 d. apie mūsų mokyklą rašė portalas alfa.lt. Kviečiame skaityti plačiau.

Pasaulio lietuvis. Tarpkultūrinis projektas startavo su griausmu! Skaitykite plačiau.

Pasaulio lietuvis. Ar tikrai margi paukštukai iš margučių ritas? Skaitykite plačiau.

Pasaulio lietuvis. "Lituanistinės patirties sklaida Karaliaučiuje". Skaitykite plačiau.

Vilniaus rajono savivaldybė. "Lituanistinės patirties sklaida Karaliaučiuje". Skaitykite plačiau.

Apie dviejų metų centro veiklą rašoma nformaciniame liedinyje "Švietimo naujienos" 2012/2/313 "Visų tikslas vienas - išsaugoti lietuvybę" . Skaitykite plačiau.

Internetinis portalas "Trys milijonai" rašė apie mūsų mokyklos tradiciją -bendrą Kūčių vakarienę. Skaitykite plačiau.