Užsienio lietuvių švietimo skyrius

decoration-7

Metodų bankas

Kristina Papšiene, Edita Juozėnienė, Vilniaus lietuių namai. Technologijų ir matematikos projektas Sausainiai.

Indrė Šadvilaitė, Vilniaus lietuvių namai, lietuvių kalbos mokytoja. Namuose – kaip išmaniosiose klasėse I dalis, II dalis.

Justina Valterė, Vilniaus r. Pagirių gimnazija. Meno terapijos poveikis specialiųjų poreikių mokiniams.

Justina Valterė, Vilniaus r. Pagirių gimnazija. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(si) galimybės.

Vilma Vilkytė –Žemaitaitienė „Mano darbo pamokoje metodų bankas“ 1, 2, 3.

Renata Kvietkauskienė „Mano metodų bankas. Pamokos ir taikomi metodai išlyginamosiose klasėse“ .

Greta Botyriūtė-Skotienė. „Kaip mokyti lietuvių kalbos išlyginamojoje klasėje ir po ošlyginamosios klasės“

Greta Botiriūtė-Skotienė „Metodinės medžiagos aplankalas“ užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams.